Z roku 2010 si zvolte příslušnou akci. Hezký, nerušený, hluboký hudební zážitek a poslech Vám přejí Malečtí Sobolci.