Historie vzniku názvu skupiny

 

Dávno je tomu, co Malečský hajný Tomeš zastřelil v zimě zvláštního ptáka. I vypravil se do Strašeně za panem řídícím Křesinou, aby mu ho ukázal a dozvěděl se, jak se vlastně jmenuje. "Brkoslav je to, latinského názvu Bombycilla garrula", pohotově poučil Tomše pan řídící. "To je teda divný ptactvo", na to hajný. "Celý houfy jsou jich u nás, ale jenom v zimě". A starý pán řídící trpělivě vysvětloval Tomšovi, že Brkoslav je severský pták, hojný v ruských a polských lesích, ale také v lesích jižní Skandinávie. K nám, do vyšších poloh přilétá jen tehdy, uhodí-li třeskutá zima. Žije u nás od listopadu a v březnu zase odlétá. "Střelil jsem ho na šípku", chlubil se hajný, "Správně", na to pan řídící. "Živí se bobulemi různých křovin".

Hajný uctivě poděkoval, sebral ptáka a zasněženou pěšinou si to rázoval k Malči. Cestou se zastavil v hospodě U Voldřichů. Brkoslava položil na stůl vedle klobouku a poručil si jednu žitnou. Zvědaví sousedé se obdivovali úlovku a ptali se hajného, jak že se ten krasavec, tak pěkně zbarvený, jmenuje. Tomeš ne a ne si vzpomenout. Najednou vyhrkl: "Sobolec". Od těch dob se začalo Malečským říkat Sobolci. Přezdívka na ně jak ušitá. Kdykoliv šli do kostela, na poutě, jarmarky, k muzice, či do Strašeňského krámu, vždycky šli v houfu. Právě tak, jako v hejnech k nim dodnes v zimě ze severských plání přilétají ptáci Brkoslavové, na Malči ovšem zvaní Sobolci. 

 

 

A ještě něco málo obrázků ze skutečné historie vísky Malče...