24. listopadu oslavil další z našich řad významné životní jubileum. 60 let není mnoho a není málo. Malečtí Sobolci zahráli kamarádovi Frankiemu (Petrovi Veselýmu) na oslavě jeho vkočení mezi polodůchodce. Jak se říká - má to už jen "za pár"! 

Ve Chvalšovicích pod Vacovem v Hostinci U Cháti jsme s ním prožili společně s jeho blízkou a báječnou rodinou několik hodin bezstarostného života. Frankie je člověk, který jako jediný z nás všech nemá rád peníze, miluje jen svou práci a především svou rodinu a nadevše manželku Milenku. 

Proto ho my ostatní máme jako vzor ctnosti a charakteru, vzhlížíme k němu s maximální úctou a plně oceňujeme jeho přístup k životním hodnotám.