15. září proběhla na Malči oslava Kulíkovo 60-tých narozenin. Jedlo se, pilo, zpívalo a hrálo, zkrátka veselice jak má být. Všichni pevně věříme, že byl oslavenec spokojený a že společně budeme ještě dlouho na tyto kulatiny vzpomínat!!!